Veteranen dag Beuningen 2022

 

Geachte mede veteraan,

Afgelopen zaterdag 18 juni vierden wij onze eigen Beuningense veteranen dag. Deze vieren wij altijd de zaterdag voorafgaande aan de Nationale veteranen dag.

Dit is dan ook een datum om te reserveren in uw agenda.

Eindelijk weer “normaal” kunnen vieren zonder corona beperkingen De weergoden waren ons goed gezind en de zon brandde dan ook volop. Van de 173 geregistreerde veteranen in de Gemeente Beuningen waren er ongeveer 33 die gehoor gaven of konden aan de uitnodiging. Vele veteranen hadden hun achterban meegenomen die uiteraard ook van harte welkom zijn.

We waren tevreden met de opkomst maar we bereiken nog niet iedereen. We hopen in een groei voor wat betreft de opkomst de volgende jaren.

De toespraak van loco Burgermeester Pascal Cobussen werd zeer goed ontvangen. Hij sprak zijn waardering uit en het belang van deze specifieke dag voor de veteranen.

Tijdens deze bijeenkomst is de aanleg van het witte anjer perk aangehaald. We zijn blij dat deze ook in Beuningen gerealiseerd is. Het perk staat symbool voor Erkenning en waardering van de Veteraan.

Een leerling van de basisschool de Vuurvlinder had een zeer indrukwekkend gedicht. De vuurvlinder heeft ons monument geadopteerd en zij maken dan ook elk jaar deel uit deze van deze bijeenkomst. We zijn trots op deze deelname.

Na de officiële toespraken en gedicht zijn er bij het monument bloemen gelegd ter nagedachte aan de veteranen die niet meer onder ons zijn. Het geheel werd muzikaal door een trompettist aangekondigd.

Aansluitend is er in café de Zaak een gezellig samen zijn geweest onder het genot van een drankje en hapje.

Bij het vertrek was er voor alle aanwezige een witte Anjer als dank en waardering.

We kunnen terugzien op een geslaagde veteranen dag. Tot allen in 2023. Zeg het voort naar uw collega veteraan.

Mvg

VZ VPB

Rob Tromp

Eerste Veteranenborrel in café de Zaak na corona groot succes.

 

Op vrijdagavond 8 april heeft na 2 jaar vol corona beperkingen weer een Veteranenborrel plaatsgevonden. Ongeveer 50 Veteranen uit de gemeente Beuningen waren aanwezig in Café de Zaak. Na een woordje van de voorzitter begon de avond.

De aanwezigheid van de burgemeester van Beuningen toont de grote betrokkenheid die zij heeft bij de Veteranen. Ze nam uitgebreid te tijd om met zoveel mogelijk Veteranen te spreken.

Ook waren er vele jonge Veteranen aanwezig. De interactie tussen de “jonge en oude”” Veteranen was erg leuk om te zien. Beide hebben vele ervaringen opgedaan in de verschillende missies.

Als bestuur zijn we erg tevreden over het verloop van de avond en hopen dat dit ook een vervolg gaat krijgen in de toekomst.

Wij willen dan ook café de Zaak bedanken voor de gastvrijheid en graag zien we elkaar weer op 18 juni tijdens de jaarlijkse Veteranen dag van de gemeente Beuningen.

Het programma van de dag volgt nog via een uitnodiging van de gemeente en is terug te vinden op de website en facebook.

 

Website:        www.veteranenplatformbeuningen.nl

Facebook;     www.facebook.com/search/top?q=veteranen%20platform%20beuningen

 

VETERANENDAG 2021 BEUNINGEN

 

Afgelopen zaterdag 19 juni heeft de jaarlijkse Veteranen dag Beuningen plaatsgevonden. Vanwege de corona-maatregelen is de ceremonie anders verlopen dan normaal. In een klein gezelschap is de Nederlandse en Veteranenvlag gehesen. Dit is gedaan door leerlingen van basisschool de Vuurvlinder en het bestuur van het Veteranenplatform. De aanwezigheid van de Burgemeester van Beuningen toont de waarde aan, dat ze hecht aan dit jaarlijks terugkomend evenement. Daniël en Levi hadden een indrukwekkend gedicht voorgedragen, wat bij alle aanwezigen binnen kwam.

 

Het gedicht is geschreven door Veroni Steentjes en op 29 jun 2019 voorgedragen door Javier Guzman op de Nationale Veteranendag

EEN GEDICHT VOOR VETERANEN

 

De o zo dappere veteraan

heeft het niet op zijn of haar voorhoofd staan.

 

Een veteraan zie je niet.

Achter zijn of haar masker schuilt vaak verdriet.

De militaire cultuur is niet van emoties uitspreken.

Er is wel aandacht voor hoe je iemands wil kunt breken.

 

Een veteraan vecht voor de vrijheid van het vaderland en zet zichzelf volledig aan de kant.

Een veteraan is volledig toegewijd

en komt in actie zonder twijfelachtigheid.

 

Je ziet niet dat een veteraan wekenlang niet kan slapen.

en zich soms van ellende bij elkaar moet rapen.

Je ziet niet welke beelden steeds weer voorbij komen.

Die beelden zorgen voor vele nachtmerrie-dromen.

 

Wij  Nederlanders vinden veteranen een vanzelfsprekendheid.

En beseffen vaak niet het belang van hun activiteit.

Zonder hen kunnen we niet in vrede leven, waar zij hun eigen leven voor hebben of willen geven.

 

Dat is dus een kostbaarheid,

wat vraagt om dankbaarheid.

Dat kennen veel Nederlanders helaas niet.

Het is nog een onbekend gebied.

 

Amerika is een goed voorbeeld van hoe het respect beter kan.

Een veteraan krijgt daar meer respect dan de gewone man.

Laten we er op iedere veteranen dag steeds meer bij stil staan dat veteranen volledig voor de land- en wereldvrede gaan.

Afscheid Theo Mevis als bestuurslid VPB

Zoals bekend is de geplande kerstborrel op 16 dec 21 door corona omstandigheden niet doorgegaan. We zouden tijdens die happening afscheid nemen van dhr Theo Mevis. Een van de oprichters en kartrekker van het Veteranen platform Beuningen.

Met een zeer select gezelschap hebben wij toch afscheid kunnen nemen van Theo als bestuurslid van het VPB.

Met een smoes hebben we Theo en familie op het gemeentehuis ontboden. Daar heeft Theo uit handen van de burgermeester, Daphne Bergman de Gemeentelijke erepenning mogen ontvangen voor zijn jarenlange verdienste.

Theo was zeer verrast en emotioneel. Hij heeft een dankwoord uitgesproken naar de Gemeente en het platform.

Als dank voor al zijn verdienste heeft het VPB hem het boek veteranen van Paul de Graaff aangeboden.

Het was een kleine maar zeer mooie ceremoniële gebeurtenis.

Dank aan allen

Mvg Rob Tromp

Vz VPB

 

 

Afgelopen zaterdag 20 juni heeft de jaarlijkse Veteranendag Beuningen plaatsgevonden. Vanwege de corona-maatregelen is de ceremonie anders verlopen dan normaal. In een klein gezelschap is de Nederlandse en Veteranenvlag gehesen. Dit is gedaan door leerlingen van basisschool de Vuurvlinder en het bestuur van het Veteranenplatform. De aanwezigheid van de Burgemeester van Beuningen toont de waarde aan, dat ze hecht aan dit jaarlijks terugkomend evenement. Wij hopen dat wij als bestuur op het einde van het jaar een gezamenlijk evenement mogen organiseren. Wij zullen u hier over informeren via onze website.

         
         

   
Beste Veteranen,

Op 8 juni heeft minister Ank Bijleveld-Schouten de Veteranennota 2019-2020 naar de Tweede Kamer gestuurd.
De nota gaat in op lopende zaken, in het belang van veteranen. Voorbeeld is het oprichten van het Nederlands Veteraneninstituut per 1 januari 2021. Ook wordt gesproken over een stelsel van uitkeringen en voorzieningen, gericht op maatschappelijke participatie.
Nederland telt 107.250 veteranen, die onder oorlogsomstandigheden of tijdens (vredes)missies dienden. Meer dan 24.000 personen zijn in werkelijke dienst. Van alle veteranen is met meer dan 48.000 de grootste groep tussen de 31 en de 50 jaar. Daarnaast zijn er meer dan 10.000 91-plussers.

Hieronder de nota die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd

Veteranennota 2019-2020.pdf      


Onderwerp Kerst- Nieuwjaarsborrel Veteranenplatform                        

          Geachte veteranen in de gemeenten Beuningen, Druten en Wijchen,

Het Veteranen Platform Beuningen nodigt u uit om gezamenlijk een Kerst-Nieuwjaarsborrel te houden op vrijdag 27 december 2019, aanvang 19.00 uur.

Locatie: Eet en Borrel Café: De Zaak, Van Heemstraweg 79, 6641 AB te Beuningen. Telefoon: 024-6633117.

Wij, het bestuur van het Veteranen Platform Beuningen, verzoeken de Veteranen zich aan te melden bij de ontvangstbalie in de hal van "De Zaak".

Aanmelden door middel van de Landelijke Veteranen Pas. Of een in uw bezit zijnde geldig legitimatiebewijs. U ontvangt aan de inschrijfbalie in de hal, 2 gratis munten per persoon, aangeboden door de gemeente Beuningen.

Wij hopen op uw komst en wensen u een gezellige borrel toe. En een voorspoedig 2020.

Met vriendelijke groet, Bestuur Veteranen Platform Beuningen (VPB) VPB. Website:

www.veteranenplatformbeuningen.simpsite.nl Deze uitnodiging ontvangt u van het

 

VeteranenPIatform Beuningen