lancastermonument (beuningen)

het ware verhaal achter de lancaster SR-J LM325 .Deze zal ter allertijde aan de gemeente Beuningen verbonden zijn

bnmo.nl

De bond van Nederlandse Militaire oorlogs- en Dienstslachtoffers (bnmo). Een belangenorganisatie voor de Beschadigde (ex) militair en zijn gezin.

Veteranenloket.nl

sunsetmarch.nl

Veteraneninstituut.nl

4 en 5mei.nl

Veteranen in actie

https://veteraneninaktie.nl