Hierbij wordt wel vermeld dat er nog Veteranen in de gemeente zijn die gediend hebben van 10 Mei 1940 t/m 5 Mei 1945.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er Nederlandse militair over de wereld uitgezonden geweest. Aangezien de Gemeente Beuningen ongeveer 150 Veteranen telt van verschillende leeftijden, zijn er verschillende uitzendingen (missies ) die van toepassing zijn voor de Veteranen uit de Gemeente.

 

De volgende missies komen aan bod:

Nederlands - Indië 17 aug 1945 t/m 27 December 1949 *  De Nederlandse militiaren werden ingezet om de kolonie  te beschermen tegen japan. 

Nederlands - Nieuw Guinea  27 December 1949 t/m 15 Augustus 1962*   De Nederlandse militiaren werden ingezet om het gezag te behouden. 

Korea   25 Juni 1950 t/m 27 Juli 1953*  De Nederlandse militiaren werden ingezet onder de vlag van de VN om Zuid -Korea te beschermen tegen Noord- Korea. 

Sinaï (Egypte)  26 April 1958 t/m Juni 1967*  De Nederlandse militiaren werden ingezet onder de vlag van de UN en hielden toezicht over de gemaakte afspraken tussen Israël, Libanon, Syrië ,Egypte en Jordanië

Libanon   November 1978 t/m Oktober 1985 *  De Nederlandse militiaren werden ingezet om er op toe te zien dat de vijandigheden stopten.

Cambodja   1991 t/m 1993*  De Nederlandse militiaren werden ingezet om te helpen het land te besturen en hielpen bij de verkiezingen. Tevens het helpen bij het ontruimen van mijnen.

Voormalig Joegslavië   21 febrauri1992 t/m 14  December 1995*   De Nederlandse militiaren werden ingezet om verdere escalaties van oorlog te voorkomen  en trachtten de safe areas te beveiligen.

Bosnië-Herzegovina

14 December 1995 t/m 2002*   De Nederlandse militiaren werden ingezet om toe te zien op het naleven van het Dayton akkoord.

Haiiti -28 Juni 1996 t/m Maart 2000*  De Nederlandse militiaren werden ingezet om de vrede te bewaren. Later is dit over gegaan als politie-missie

Kosovo   Juni 1999 t/m Heden*  De Nederlandse militiaren werden ingezet om de vrede en veiligheid te bewaren. Tevens hielp men met de wederopbouw van het land Kosovo. 

Cyprus   1974 t/m 2008*  De Nederlandse militiaren werden ingezet om verdere gevechten te voorkomen en de Wet en Orde te handhaven. 

Afghanistan  11 Augustus 2003 t/m Heden*  De Nederlandse militiaren werden ingezet om de Taliban af te zetten,  de vrede te handhaven en te ondersteunen bij de verkiezingen. 

Irak 

 * De Golf- oorlog 1990-1991

* Maart 2003 t/m Heden

 

*  De eerste Golf- oorlog 1990/1991  werden de Nederlandse militiaren ingezet om Koeweit te helpen,  nadat Irak was binnen gevallen.

 

*  In 2003 werd de president van Irak verdreven en werden de Nederlandse soldaten ingezet om stabiliteit te bieden en te helpen met de verkiezingen.

Mali   11 Janauri 2013 t/m Heden*  De Nederlandse militiaren werden ingezet om te helpen bij herstellen van het gezag, verkiezingen en beschermen van de mensenrechten. 

Oekraïne   Juli 2014 t/m eind 2014* De Nederlandse militiaren werden ingezet om de spullen van de slachtoffers van vlucht MH17 terug te brengen naar Nederland.

Litouwen

December 2017 tot Heden : De Militairen leveren een bijdrage aan de weerbaarheid der bevolking.

Ook zijn er missies onder de vlag van de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) geweest en nog gaande