Maria-Tenhemelopneming 15 augustus 2024

Aan onze oud-Strijders, oud-Indiëgangers en
uitgezondenen op vredesmissies en familieleden


Op het feest van Maria-Tenhemelopneming (Maria-Hemelvaart), 15 augustus 2024, wil de Geloofsgemeenschap H. Andreas via een Eucharistieviering weer aandacht schenken aan onze levende en overleden oud-strijders, soldaten uitgezonden naar voormalig Nederlands-Indië en soldaten uitgezonden op vredesmissies.


De Eucharistieviering vindt plaats om 19.00 uur waarna een stille optocht zal worden gehouden naar het beeld van Onze Lieve Vrouwe van de Behouden Thuiskomst bij Huize Weurt, dat toentertijd speciaal voor onze Indiëgangers is opgericht. The Last Post zal ten gehore worden gebracht door een muzikant van Muziekvereniging NAG.


Pastores Ruud Roefs en Jan de Waal nodigen u van harte uit voor deze speciale Eucharistieviering in onze Andreaskerk. Indien u er prijs op stelt uw medailles te dragen die u met ere verdiend hebt, wordt dit gewaardeerd. Na afloop van de stille optocht bent u welkom voor een kop koffie op de pastorie.


Omdat wij mogelijk niet over alle namen en adressen van nu nog levende oud-strijders , oud-Indiëgangers of uitgezondenen op vredesmissies en hun naaste familieleden beschikken, vragen wij u als u ook nog andere personen of hun naaste familieleden kent, hen op de hoogte te stellen van deze viering en hen daarvoor uit te nodigen.


Met vriendelijke groet,


Namens
Pastoor Ruud Roefs
Emeritus Pastoor Jan de Waal


Anita Kulsdom
secretariaat
Parochie H. Johannes XXIII Beuningen