SUNSET MARCH 02 OKTOBER 2023

Maandag 02 okt vond de indrukwekkende Sunset March plaats in Nijmegen.  Deze bijzondere ceremonie werd gelopen door het College van Burgemeester en Wethouders van Beuningen, samen met het Veteranenplatform uit de gemeente. Het evenement was een groot succes, met een opkomst van maar liefst 90 personen, en bood een prachtige en waardige ervaring.

 

De Sunset March is een eerbetoon aan de geallieerde militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog de oversteek maakten over de Waal om Nijmegen te bevrijden. Elke dag bij zonsondergang wordt de historische Waalbrug in Nijmegen verlicht door 48 paar witte lichten, die symbool staan voor de 48 gesneuvelde geallieerde soldaten tijdens deze operatie.

 

De deelnemers van de Sunset March verzamelden zich bij de Oversteek in Nijmegen, waar ze werden verwelkomd door het Veteranenplatform. Onder de aanwezigen bevonden zich het College van B&W van de gemeente Beuningen, veteranen uit de gemeente, en andere geïnteresseerden die hun respect wilden tonen aan de gevallen helden.

 

Nadat de ceremonie was doorgesproken door het Veteranenplatform, begon de mars over de Waalbrug. De deelnemers liepen in een rustig tempo, met respect en in stilte. De lichten van de brug werden één voor één ontstoken terwijl de stoet voortging. Het was een ontroerend gezicht om te zien hoe de brug langzaam verlicht werd en de omgeving een serene sfeer kreeg.

 

De mars wordt in stilte gelopen waarin de deelnemers de gelegenheid kregen om hun gedachten en respect te tonen aan de gevallen soldaten. De aanwezigheid van de veteranen gaf een extra dimensie aan de ceremonie. Hun aanwezigheid was een levendige herinnering aan de offers die zij en hun kameraden hebben gebracht voor de vrijheid waar we vandaag de dag van genieten.

 

Na aankomst bij het monument werd het militair personeel in de houding gezet en werd de taptoe geblazen gevolgd met een minuut stilte. Vervolgens heeft de burgemeester samen met een jongen uit het publiek een bloemstuk gelegd, gevolgd door het VPB met een bloemstuk. Tot slot heeft de burgemeester een toespraak gehouden, waarin zij de betekenis en het belang van de Sunset March benadrukte. Zij sprak haar waardering uit voor de moed en opoffering van de geallieerde soldaten en bedankte de veteranen voor hun dienst aan het land. Zij benadrukte ook het belang van het levend houden van de geschiedenis en het doorgeven van de herinneringen aan de jongere generaties.

 

Nadat de ceremonie was beëindigd is er nog een toost uitgebracht op de gevallenen in Waalhalla.

 

07 okt 2024 zal het college van B&W wederom de Sunset March lopen met het Veteranenplatform Beuningen. We hopen u dan weer in grote getalen te zien.

 

Namens het bestuur van het Veteranenplaform Beuningen